Aava Kotisivupalvelu

Koulutukseni ja työtapani

Olen peruskoulutukseltani sosiaalipsykologi ja sosiaalityöntekijä (YTM vuonna 2005). Työskentelin kuntoutuksen parissa 10 vuotta. Valmistuin psykoterapeutiksi vuonna 2012. Psykoterapeutti on VALVIRA:n nimikesuojattu terveydenhuollon henkilöstön ammattinimike. Minulla on myös oikeus antaa KELA:n tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa yksilöille (lisätiedot: www.kela.fi).  Psykoterapeutiksi valmistuttuttuani olen työskennellyt yksityisyrittäjänä tehden yksilöterapiaa. Lisäksi pidän luentoja ja koulutuksia ryhmille. Käyttämäni terapiamuoto on kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa psykoterapeutti on asiakkaan rinnallakulkija, joka tukee asiakasta hänen määrittelemiään tavoitteitaan kohti. Psykoterapian tavoitteena on saada asiakkaan keskeytynyt psyykkinen kehitys käynnistymään uudestaan. Psykoterapeutin tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi eli tukea hoitomenetelmien avulla asiakas selviämään arjen haasteista jatkossa itsenäisesti. Löydät kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta lisätietoa osoitteessa www.kakkt.fi.

Käyttämiäni hoitomenetelmiä ovat mm. altistus vaikeille tilanteille ja ajatuksille, sovellettu rentoutus, ajatusvääristymien tunnistaminen ja uudelleentulkinta, hyväksyntään ja tietoisuustaitoihin perustuvat menetelmät ja kotitehtävät. Psykoterapia alkaa tarkalla alkukartoituksella, johon varaan 3-5 tapaamisaikaa. Seuraavaksi asiakkaan tilanne kuvataan funktionaalisen käyttäytymisanalyysin avulla, jonka avulla selvitetään asiakkaan ongelmaan vaikuttavat tekijät. Tämän jälkeen hoidolle asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja valitaan hoitomenetelmät.

googlebd15f2252794af2d.html